Skjevt bilde av skolen

Karakterstatistikken forteller ikke sannheten om skolene. Hvordan skolen arbeider med elevene kommer ikke frem, mener flere rektorer.