Spritsmuglar ikkje skremd

Tiltalte møtte ikkje i retten, men hadde «lovleg» forfall. Han var pågripen for nye eskapadar, og sat i avhøyr.