Gode råd mot vinterblues

Finn ut om du blir uvanleg sliten og trøytt i mørketida, og om du har større søthunger enn vanleg.