Gjøglergøy på Leirvik

Dansende løver, kameler og melkekyr med stofflige jur i Leirvik sentrum i dag. Teaterfestivalen er i gang.