- Grove brudd på taushetsplikten

Sanitetsinspektøren i Sjøforsvaret har gjort seg skyldig i grove brudd på taushetsplikten, mener forsvarer Brynjar Meling.