Høyre og Frp mangler 500 mill.

Høyre lover å få Bergen i balanse på tre år og opprettholde tjenestetilbudet. Men regnestykket går ikke i hop.