- Uheldig, meiner Barneombodet

Barneombod Reidar Hjermann meiner at vedtaket om å flytte av 7. klassen på Stanghelle både er uheldig og underleg.