Vegvesenet ble advart om dårlig sikring

Mesta har satt i gang gransking av hva som gikk galt da en innleid gårdbruker døde i arbeidsulykken i Jondal lørdag.