Fire av ti slurver med brannsikring

Hvert år fører Bergen brannvesen tilsyn med tusenvis av boliger for å se til at brannsikringen er god nok. Det er den ikke alltid.