Truls har lært å klara seg på eige hand

Trygve Bårdsen, 20, tar buss til arbeid åleine og monterer avlaup for eksport. Truls Håland Eide, 24, tar og buss til arbeid åleine. Rutinert styrer han kappsaga og kuttar bord nøyaktig etter mål.