«Ekstrakostnad» på 800.000 kroner

For stat og kommune som i fellesskap betaler regningen, vil de årlige ekstrakostnadene med å pleie Roald Karlsen hjemme, være 800.000 kroner.