• (1/2)
    BRUSHYTTEN LEVE! Naturvernkonsulent Sølve Sondbø i Bergen Turlag er glad for at vann- og avløpsetaten likevel ikke vil flytte Brushytten, men ellers er han sterkt kritisk til de foreslåtte byfjells-reglene.<p/> ARKIVFOTO: ARNE NILSEN

Til kamp mot byfjells-forbud