Vernepliktige får gå før tiden

Forsvarets trange økonomi medfører at vernepliktige i Hæren og Luftforsvaret blir dimittert før tiden. Ordningen gjelder ikke Sjøforsvaret.