Provoserte sogningar

— Dette heng ikkje på greip, seier Siv Enerstvedt, talskvinne i «Forsvar Lærdal sjukehus».