Dørum: - Gir økt livskvalitet

De mobile alarmene har vært justisminister Odd Einar Dørums hjertebarn.