Jaktar på stemmene i hovudet

Forskarar ved Universitetet i Bergen kan vere på veg til å forstå schizofreni. Svaret gøymer seg truleg i nervecellene i hjernen.