På nett med menigheten

Når presten Arnulf Sandvik går på prekestolen i formiddag, taler han ikke bare til egen menighet. Sandvik har nemlig laget sin egen lille nettkirke.