Osterøybrua får Autopass

Frå tidleg i 2005 vert det innført elektronisk bompengebetaling, Autopass, på Osterøybrua. Brustyret er klar til å gjera vedtak.