Nå skal barnehjemsbarna få svar

Har søkerne klageadgang? Det spørsmålet er uavklart etter at erstatningsutvalget i går behandlet de ni første søknadene.