Ras i Kalvedalsveien

Beboere i Gamle Kalvedalsvei våknet av et brak.