Helse Vest overprøvde Helse Førde

Helse Førde er pålagt å kutte helseutgifter med 60 millioner. Styrets forslag om å gjøre om fødeavdelingen ved Nordfjord sjukehus til fødestue, ble i går overprøvd av Helse Vest.