Rush av ulykker i Fana

Hele fire ganger måtte politiet i Fana rykke ut på grunn av ulyk-ker i trafikken i går.