Underslo 730.000

Lederen i en reiselivsbedrift i Hordaland underslo 730.000 kroner.