- 10.000 driver ulovlig overvåking

Over 10.000 foretak driver med ulovlig overvåking, tror Datatilsynet. Kun et fåtall følger loven og melder fra om kameraene. Dataeksperter frykter informasjonen kan bli misbrukt av kriminelle.