Manglar identifikasjon på fleire personar

Fleire personar som var i Førde sentrum i timane rundt drapet på Anne Slåtten (22), er ikkje identifiserte av politiet.