Sjekker 40.000 for kreft

Som første land i verden kartlegger Norge forekomst av kreft i Sjøforsvaret. 32.000 militære og 8000 sivilt ansatte er sjekket Forskerne leter etter koblinger mellom kreft og radarstråling. Undersøkelsen kommer som en konsekvens av Kvikk-saken.