Bønder skal vakte fangane

I Vik i Sogn kan bønder verte fangavaktarar. Arbeid og sosial kontakt med gardbrukarar skal gjere fangar til gagns menneske.