Helsetilsynet skal se på Kristina-saken

Helsetilsynet skal på nytt vurdere Kristina-saken, etter at Kristinas far følte seg truet.