Kan miste supermedisin

Rådyr men effektiv revmatismemedisin skal fra 1. juni kun tildeles gjennom helseforetakene. Det kan sende Norvald Fitje tilbake til sykesengen.