- Vi kan ikke leve av media og drama

Folk med elektroutdanning kan se ganske lyst på sjansene på fremtidens jobbmarked. Det mener analysedirektør Hans Kure i Aetat Arbeidsdirektoratet. Nyutdannede journalister derimot, sliter.