Ap vil plusse på 122 millioner

– Folk flest skal merke at vi har fått en ny regjering, sier Aps Anne Gine Hestetun. Ap vil bruke 122 millioner mer i Bergen enn byrådet.