Fire dagars synfaring

Samferdslekomiteen i Stortinget vil bruka fire dagar på å sjå seg om i Hordaland i slutten av januar. Det opplyser Øyvind Halleraker (H), til Bergens Tidende.