Vil skjerpe kravet til innbyggerinitiativ

Bergenspolitikerne vil gjøre det litt vanskeligere for folk flest å få reist saker i bystyret.