Brannmannskap nekter overtid

Brannmannskapet i Bergen er lei underbemanning og nekter nå å jobbe overtid. Det kan gå på bekostning av brannsikkerheten.