Frp-snubletråd til byrådet

Bryt budsjettavtalen med arbeiderpartiet, ellers sier vi ja til HSD/Gaia-fusjonen. Det var budskapet fra Frp da Komité for finans og næring behandlet saken i etterdag.