Psykisk sjuke barn må vente halvanna år

På det lengste må barn og unge med alvorlege psykiske problem stå halvanna år i kø før dei får hjelp. Ein tilsynsrapport frå Fylkeslegen i Hordaland rettar krass kritikk mot barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Bergen.