Dårlege bruer skapar rot<p/>på fylkesvegbudsjettet

Falleferdige bruer og mindre pengar kan føra til at fylket må skjera ned sin del til Bergensprogrammet frå 150 til under 100 millionar kroner.