- Barn har godt av å slå seg

Professor og rektor ved Norges Idrettshøgskole, Gunnar Breivik, meiner det er uproblematisk at barn syklar før fylte seks år.