Domstolene kan ikke overprøve staten

Mener du at den offentlige forvaltningen har begått urett mot deg i spørsmål om toll, skatt eller byggesaker? I så fall er det slett ikke sikkert domstolene kan hjelpe deg.