Buplikt for lege rammar pasientar

Bu- og driveplikta kan setja legeberedskapen i fare på Tysnes. Kommunelege og småbrukar Magne Skartveit håpar på ei oppmjuking av buplikta.