Festplass-stengning kan bli utsatt

Det er ikke sikkert at Festplassen blir stengt fra 1. juni likevel. Kristelig Folkeparti kan komme til å gå inn for utsettelse, slik også høyresiden krever.