- Samme problem i Sund og Os

Kommunene Sund og Os har også sin del av snikbygging i strandsonen.