Ville fjerne MTB-ene

For to år siden ville forsvarssjefen legge MTB-ene i opplag for godt. Nå får Kysteskadren virkelig vist deres fortreffelighet.