Tilstår tyveri av 50 kilo dynamitt

To menn, 18 og 19 år gamle, tilstår tyveri av 50 kilo dynamitt. En av dem hadde 25 kilo under sengen i blokken han bor i.