Vedtok nye krav til hospitser

Etter at Bergens Tidende satte søkelyset på de uverdige boforholdene ved de fleste av byens private hospitser vedtok byrådet i dag nye krav til hospitseierne.