Tror på torpedoen

Anne Grethe og Ragnar Fagereng tror en aktør i Bergens næringsliv sendte en torpedo etter dem, slik Stian Njøten antyder.