Bryt lov om innkjøp

Bergen kommune kjøper varer og tenester for to milliardar årleg utan å hente inn tilbod. I kvart fjerde kjøp bryt kommunen lova.