Står fast på kutt i Lærdalsortopedien

Styret i Helse Førde står fast på å avvikle ortopediklinikken i Lærdal. I tillegg kan det no bli store kutt ved nærsjukehuset i Florø.