KrF: – SV må ut av regjeringen

Kristelig Folkeparti mener SV har mistet all sin troverdighet på miljø ved å akseptere CO2-håndtering på Mongstad først fra 2014.