Billigere føreropplæring i distriktene

Et prøveprosjekt som kan gjøre føreropplæringen i distriktene billigere og bedre, iverksettes onsdag.